Kolm küsimust. Annely Köster: „Soovitan tungivalt kõigil kuraatoritel külastada „Eksperimenta!” näitust!”

23. novembrini on Tallinnas avatud rahvusvaheline koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal „Eksperimenta!”, mille selleaastane teema on „Kunst ja teadus”. Triennaali raames toimus 24. ja 25. oktoobril ka kunstihariduse konverents „IDEElaboratoorium”. Triennaali ja konverentsi puudutavatele küsimustele vastas „Eksperimenta!” peakorraldaja Annely Köster

1. „Eksperimenta!” on koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal. Miks just koolinoored, miks just triennaal? Kellele ja milleks „Eksperimenta!” mõeldud on?

„Eksperimenta!”ainulaadsus tulenebki sihtrühma valikust – vanuserühm 14–19-aastased on rahvusvaheliste kunstisündmuste korraldajate fookusest välja jäänud. Samas võtavad just selles vanuses noored vastu oma erialast tulevikku puudutavaid otsuseid, on avatud ideedele ja soovivad ühiskonnas kaasa rääkida. „Eksperimenta!”täidab selle tühimiku ja annab koolinoortele võimaluse kogeda uurivat loomeprotsessi idee arendusest ja eksperimenteerimisest teoste näitamiseni ja tagasiside saamiseni rahvusvahelisel areenil.

Kogemuste teadvustamine omakorda aitab noortel mõista oma võimalikku potentsiaali ja teha teadlikumalt tulevikku puudutavad otsused. Eelmise „Eksperimenta!”kogemus kinnitab, et saadud tagasiside oli julgustav – näiteks pea kõik Eesti ekspositsioonis osalenud koolinoored on praeguseks läinud edasi õppima kunstiga seotud erialasid nii siin- kui ka sealpool piiri. Seekordset „Eksperimenta!”näitust soovitan aga tungivalt külastada kõigil kuraatoritel – väljas on nii mõnedki tööd, mille autoritel tasub silm peal hoida.

2. „Eksperimenta!” on rahvusvaheline üritus ja see ei tähenda mitte ainult lähiregiooni, vaatasin, et külalisi on lausa Brasiiliast. Kuidas te nii kaugete maade noorte kunstnikega ühendust hoiate? Kuidas info nendeni jõuab?

„Eksperimenta!”platvorm on väga demokraatlik ja kaasav – partnerorganisatsioonid leitakse open call’i kaudu ning edasine töö kuraatorite ja noorte kunstnikega toimub juba kohapeal.

3. Kuigi triennaali teema on „Kunst ja teadus”, keskendub triennaali raames toimuv konverents „IDEElaboratoorium” kunstiharidusele. Kuidas selline konverentsi teemapüstitus triennaali raames aktuaalne on ehk mis on „Eksperimenta!” roll kunstihariduses?

„Eksperimenta!”on kunstiharidusplatvorm ja nii ongi meie fookuses eelkõige kunstiharidusega seonduv. Olen täiesti kindel, et vaadates kaasaegse kunsti ja kultuuri tulevikku, tuleb suurem sidusus professionaalse ja haridusvälja vahel ainult kasuks. Ning seda n-ö sillapea ehitustööd „Eksperimenta!”teebki. Triennaali missioon on algusest peale olnud ja on toetada kriitilise, sotsiaalselt tundliku ja loova mõtlemise arengut ühiskonnas kaasaegse kunsti ja kunstihariduse lähendamise kaudu. Ning oma missiooni täitmiseks oleme loonud ambitsioonika visiooni olla tunnustatuim kaasaegse kunsti sündmus koolinoortele maailmas. Madalamad eesmärgid poleks lihtsalt piisavalt motiveerivad!

Annely Köster. Foto: Alver Linnamägi