Nelgid ja tulbid

17.03 - 06.04.2014

Fuga Arhitektuurikeskus, Budapest

Kuraator: Rebeka Põldsam

Rebeka Põldsami kureeritud näitus “Nelgid ja Tulbid” avatati 17. märtsil 2014. aastal Fuga galeriis Budapestis Ungari Eesti nädala raames. Näitusel osalesid Marge Monko, Eléonore de Montesquiou, Tatjana Muravskaja ja Liina Siib. Näitus oli adapteeritud versioon 2013. aastal Hobusepea galeriis LadyFest Tallinn raames toimunud näitusest, mille keskmes oli post-sovjeti naise elukaar.

Vaade näitusele. Liina Siibi projekt "Naine võtab vähe ruumi". Foto autor: Liina Siib

Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist

20.06 - 24.08.2011

Tartu Kunstimuuseum

Kuraator: Maria Arusoo

Osalevad kunstnikud: Kaisa Eiche & Urmo Mets, Elmgreen & Dragset, Dénes Farkas, Cyprien Gaillard, David Ferrando Giraut, Paul Kuimet, Ragnar Helgi Ólafsson, Triin Tamm, Simon van Til, Salla Tykkä, Anu Vahtra, Mare Vint

“Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist” tõukus kinnisideelisest suhtest oleviku “viltuste” olukordade vastu ja püüdis neid reflekteerida, heites pilgu aja ja ruumi erinevatesse kihistustesse. Küsimuse alla seati representatsiooni olemus – maailma ja selle kujutamise keerukus. Näitus kulges läbi erinevate tasandite, dekonstrueerides füüsilise ja vaimse ruumi, püüdes arheoloogilise meetodi abil jõuda lähemale teadmisele, kuidas maailma kujutada või kas see üldse võimalik on. Näituse mõtestamisel oli määravaks sisemise ja välimise, pärismaailma ja muuseumimaailma dialektiline suhe.

Arheoloogiafestival keskendus mälu, ajaloo ja ajalooliste narratiivide mõistetele. Siin kohtusid linn ja muuseum, paljastati näitusemaastiku kihistused, kuhu kuuluvad kunst, vaataja ja arhitektuur, ning lõpuks ühinevad eluga lahutamatult loodus ja kunst. Vaatluse all olid koha ja mälu omavaheline suhe ning ruumilise ja esteetilise kogemuse mõju inimese identiteedile. Näitus oli rännak läbi muuseumi maastiku, mis tõi nähtavale tänase päeva arheoloogia – mineviku ja tuleviku ühtekukkumise – kus selgub, et aeg on korraga mööduv ja lenduv ning ladestuv ja kuhjuv.

Näitusega kaasnes publikatsioon "Entry Points. Stories of the Leaning House". Kogumikus on avaldatud Anu Vahtra visuaalne essee Museum 1-5 ning Kaisa Eiche, Ragnar Helgi Ólafssoni, Tanel Randeri ja Valentinas Klimasauškase esseed, proosa ja luule. Raamatu kujundas Mikk Heinsoo.

Lisaks

Näituse Facebooki leht koos jooksva kriitika ja infoga publikuprogrammi kohta

Fotod näituse avamisest

Kaire Nurk kriitika "Kas postmoderni pessimistlik lunastusetõotus" ajalehes Sirp

Heie Treier "Kolm vaadet Tartu arheoloogiafestivalile" Eesti Ekspressi kultuurilisas Areen

"Arheoloogiafestival" Tartu Kunstimuuseumis, foto: Madis Katz
Näituse avamine, vasakult: Maria Arusoo ja muuseumi direktor Rael Artel. Foto autor Madis Katz
Kaisa Eiche ja Urmo Metsa installatsioon "Kiik" Tartu raeplatsil. Foto autor: Madis Katz
Näitusevaade. Autor: Anu Vahtra

Feeling Queezy?! / Kõhe tunne?!

02.08 - 07.09.2014

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM)

Kuraator: Rebeka Põldsam

Kunstnikud: Antonia Baehr, Adam Christensen, Dénes Farkas, Kadi Estland, Danielle Kaganov, Neeme Külm, Jannicke Låker, Maren Poel, Kristin Reiman, Jaanus Samma, Ariel Schlesinger, Laivi, Triin Tamm, Anu Vahtra

Kujundaja: Brit Pavelson

Näitusel "Feeling Queezy?!" ehk eestindatult "Kõhe tunne?!" loodi turvaline keskkond katsetamaks ülesaamist hirmudest ning tiivustamaks vaataja püüdlusi saama eneseteadlikuks, mis on igasuguse emantsipatsiooni aluseks. Mõiste queezy on Jennifer Boydi loodud kontseptsioon, mis ühendab mõisted queer ja queasy ehk eesti keeles ‘kväär’ ja ‘pööritustunne’. Kogu näituse kontseptsiooni lähtepunktiks oli arusaam, et end väljaarvatu või veidrana tundmine väljendub pööritusena, mis õnneks enamasti möödub.

"Feeling Queezy?!" pandi kokku eesmärgiga eksponeerida teoseid, millega kohtudes võiks vaatajat tabada enda äratundmine teose puändis. Keha ja mõistuse vahelisi seoseid esile kutsuvad abstraktsed installatsioonid olid igale vaatajale arusaadavad isemoodi, vastavalt elus kogetule. Mitmed teosed näitusel "Feeling Queezy?! / Kõhe tunne?!" kujutasid ärevusttekitavaid olukordi, mille üle näitusekeskkonnas on hea rahulikult järgi mõelda.

"Feeling Queezy?!" puhul oli oluline püüda mõtestada nii seda, mis vaatajat isiklikult puudutab kui ka seda, mis jääb kuidagi kaugeks. See ei pruugi alati olla lihtne, kuid näituse kõige olulisem sõnum oligi, et vaja on vaprust. Mõnikord nõuab vaprust hommikul voodist tõusmine, teinekord suve esimene suplus, kuid suurimat julgust nõuab alati elule silma vaatamine end kaotamata. Iga inimene seisab vahel silmitsi keeruliste olukordade ja vaatepiltidega, kuid oluline on need raskused ja hirmud lõpuks ületada.

Näituse performance programmi panid kokku Arthur Arula ja Kertu Moppel. Näituse avamisel esinesid performance'itega politoloogia taustaga Mischa Badasyan Berliinist (http://www.mischabadasyan.com/), Soomest pärit skulptor ja etenduskunstnik Mimosa Pale (http://mimosapale.com/). Eesti kunstnikest esinesid avamisel Kaja Kann, Sandra Jõgeva ning duona Flo Kasearu ja Epp Kubu. Performance'ite programm jätkus EKKMis 16. augustil koos Müürilehe Festivaliga, kus esinesid kunstnikud Eestist, Küproselt, Soomest ja Suurbritanniast.

Näitusega kaasnev lugemik-giidi on varustatud olulisemate kaasaegsete queer-kunsti teoreetiliste esseedega, mis olid näituse koostamise teoreetiliseks raamiks ja inspiratsiooniks. Raamatus on avaldatud esseed Jennifer Boydilt, Renate Lorenzilt ja Eve Kosofsky Sedgwickilt. Esseed tõlkisid Martin Rünk ja Ellu Maar, toimetas Ester Kangur ja kujundas Brit Pavelson.

Lisaks

Näituse Facebooki leht koos sinna kokku kogutud infoga

Näituse tumblr lehekülg

Piret Karro kriitika "Kõhedus on asjatu" ajakirjas KUNST.EE

Hanno Soansi kriitika "Pööritustunne aistinguturul" ajalehes Sirp

Anne Vetiku kriitika "Kõhedus tuleb sinust enesest" ajalehes Eesti Päevaleht

Intervjuu näitusel osalenud Kadi Estlandiga ajalehes Müürileht

Mimosa Pale`i performance avamisel, vasakul kuraator Rebeka Põldsam. Foto autor Kulla Laas
Disainer: Brit Pavelson
Kadi Estlandi teos "Kurbuse koridor. Kartuli kardinad. Tylenol". Foto: Kulla Laas

Tõnis Saadoja. Arhitektuurifoto väikese poisiga. Õlimaalid lõuendil

19.09.2014 - 19.10.2014

Kreenholmi villa (Joala 18, Narva)

Tõnis Saadoja maalinäitus toimus Narva ajaloolises linnajaos Kreenholmi kvartalis. Tõnis Saadoja on Eesti noorema põlvkonna üks tunnustatuim kunstnik. Narva näitus oli tema esimene personaalnäitus viie aasta jooksul. Näitust korraldas Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus.

Näitusel „Arhitektuurifoto väikese poisiga“ eksponeeriti suuremõõtmeliste fotorealistlike maalide seeriat, mida Tõnis Saadoja kirjeldas kui täiskasvanud inimese lavastuslikku tagasivaadet lapsepõlvele. “Otsides kadunud aistingute juuri, näitab seeria ka seda osa lapsest, mis alati täiskasvanud on,” põhjendas kunstnik teemavalikut. Teoste kandvaks elemendiks oli arhitektuurse motiivi ees poseeriv väike poiss. Maalid olid autori pildistatud lavastatud polaroidfotode suurendused. Maalidel portreteeritud majade hulgas oli nii kaasaegseid kui kunstniku 1980. aastate lapsepõlve arhitektuuri. Maalideks suurendatud fotod näituseruumis kordasid ebaproportsionaalseid suhteid piltidel kujutatud majade ning väikese lapse vahel.

Aastatel 2006, 2008 ja 2012 Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia pälvinud kunstniku uued teosed valmisid kolme aasta jooksul. Kunstnikku inspireeris üle pika aja taas näitust tegema võimalus eksponeerida oma arhitektuurimaale kunagise Kreenholmi direktori John Carri Narva villas. Näituse puhuks tehti historitsistlikus stiilis villa taas korda ning sobis seega eriti hästi arhitektuuri ja aja kulgemise üle mõtisklemiseks.

Näitusega kaasnes publikuprogramm PÖFFi filmilinastuste, giidituuridega näitusel ja Kreenholmi territooriumil, loengute ja kontsertidega. Publikuprogramm püüdis pakkuda erinevaid kunsti kogemise viise samas näitusekeskkonnas. Lisaks publikuprogrammile koostas kunstipedagoogika spetsialist Anneli Porri näituse jaoks haridusprogrammi lastele, täiskasvanutele ja peredele. Näituse avamisele eelneval nädalal ilmus Postimehe vahel eesti- ja venekeelne Saadoja teoseid avav trükis, mille koostas Eero Epner koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega. 

Lisaks

Ago Gaškov ja ERR-i kultuuriuudised näitusel


Janar Ala kriitika "Kaasaegne kunstnik läheb Narva" ajalehes Postimees


Hannes Aava kriitika "Suur maja perifeerias ehk (kunsti)turistina kodumaad avastamas" ajalehes Eesti Päevaleht

Tõnis Saadoja ja Sten Ojavee Kunstiministeeriumi saates vestlemas Maarin Mürkiga

Hanno Soansi kriitika “Kohtumine mittekohas” kultuurilehes Sirp

Fotoreportaaž EchoGoneWrong veebis

Kaarin Kivirähki kriitika "Instagramid lõuendil" Eesti Ekspressi Areenis

OP! Kunst, Eesti Televisioon

Arhitektuurifoto väikese poisiga V. Õli, lõuend, 2014. Fotograaf: Stanislav Stepaško
Kunstnik Tõnis Saadoja oma teosega
John Carri villa

Dénes Farkas. Ilmne paratamatus

Kumu Kunstimuuseumi graafikakabinet, 4. korruse A-tiib

17.01 – 11.05.2014

Postkontseptualistliku kunstniku Dénes Farkasi näitus on kui kaasaegses keeles loodud imaginaarium. „Ilmne paratamatus” tuletab meelde, et ka väljaspool keelt eksisteerib kohti, mida võib küll kogeda ja näidata, kuid mitte öelda ega seletada, nagu kirjutab Daniele Monticelli. Näituse moodustavad filosoof Ludwig Wittgensteini ainsa arhitektuuriprojekti fragmentide kordused fotodel, raamatutes ja ruumiliste objektidena. Sõnad, laused ja lõigud näitusel pärinevad ilukirjanduslikust Wittgensteini, Bertrand Russelli ja George Edward Moore’i eluloost Bruce Duffy raamatus „The World As I Found It”. Kuhu need massiivsed ja mäslevad kordused viivad, sõltub juba vaatajast. Vahest ongi kõik ette ilmne.

Näituse idee töötasid välja kunstnik Dénes Farkas ja kuraator Adam Budak koostöös arhitektuuribüroo Studio Miesseniga. Näitusega kaasneb kataloog, mille kujundas graafilise disaini büroo Zak Group ja andis välja Sternberg Press. Näitus loodi 55. Veneetsia biennaali Eesti paviljoni Palazzo Malipieros, kus produktsiooni eest vastutas komissar Maria Arusoo ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (KKEK).
Näituse eksponeerimiseks Kumus töötas Studio Miessen välja uue ruumilahenduse ning kirjastus Lugemik andis välja näitust saatva kõigile külastajatele tasuta trükise.

Lisaks

Materjalid Kumu kunstimuuseumi näituste veebiarhiivis

Jan Kaus näitusest ajalehes Sirp

Kunstnik Dénes Farkas näituse avamisel, foto autor Helen Melesk
Näitusevaade, foto: Kumu
Näitusevaade, foto: Kumu
Näitusevaade, foto: Kumu