PRESSITEADE - Eha Komissarov. Muutuv maalikunst (14.V – 10. X 2010), Kumu kunstimuuseumi kuraatoritekst

/.../
Viimastel aastatel on piirid interjööri, disaini ja maalikunsti vahel ähmastumas. Brüsselis elava Merike Estna ulatuslik ruumiinstallatsioon põhineb rahvusvahelises näitusepraktikas aktuaalsel tapeedi-teemal ja pakub dialoogi fooni, kujunduse ja pildi vahel. Installatsioonis on kõrvutatud kaks vastandlikku lähenemist maalile kui kujutisele ruumis. Esimeses neist hõlmab tapeet kogu ruumi ning jätab maali enda varju. Selle vastandina on eksponeeritud suureformaadilised õlimaalid, millel kujutatu avaldub esimesel pilguheitel ja millele saab ootuspäraselt läheneda. Estna maalivalik seob omavahel akti ja maastiku kui maalikunstis läbi aegade populaarsed teemad. Aktid põhinevad dokumentaalsel materjalil, mis on pildistatud modellideks olnud tüdrukute või nende sõprade poolt. Dokumentaalse alusmaterjali kaudu otsis Estna vastust küsimusele, mis on aktimaali roll praeguses meedia ja informatsiooni poolt küllastatud maailmas. Maastik ja merevaade lähtuvad Estna projektis Platonist, kes pani aluse idealistlikule maailmavaatele seisukohaga, mille järgi tõesed pole mitte objektid, vaid nendest tõelisemad ja püsivamad on objekte tutvustavad mõtted ja ideed.
/.../