Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud. 2. aste