Metsik / Mooste KülalisStuudio

Projekt „Metsik“ toob Lõuna-Eesti võsadesse, inimtegevusest hüljatud ja looduse poolt tagasivõetud paikadesse, metsikuse piirialadele, müttama (bio-)kunstnikud, kes tahavad uurida metsikust kui metafoori ja tegelikkust. "Metsik" tahab ärgitada diskussiooni metsiku/metsistumise, kui elurikkuse metafoori üle, käsitleda normide ja normaliseerumise mõju elurikkusele ning utsitada inimesi eneserefleksioonile oma mõjust ja kaasaaitamisest ühiskonnas maad võtvale normaliseerumis- ja homogeniseerumisprotsessile.

Kunstnike residentuurid toimuvad 2018.a. aprillis ja mais, sümpoosion 17.-26. august 2018. Kogu projekti esitluspäev on 26. august 2018.

Foto: Metsik. Autor Evelyn Grzinich.