Rahvusvaheline kaasaegse kunsti näitus “Riik ei ole kunstiteos”

Tallinna Kunstihoone algatatud ning rahvusvahelise haardega kaasaegse kunsti kuraatori Katerina Gregose kureeritud näitus “Riik ei ole kunstiteos” uurib, millele on ehitatud tänapäevane riik. Inimesed on läbi kogu ajaloo püüdnud sarnaste omaduste alusel rühmadesse koonduda, määratledes end geograafiliselt ja otsides teatavat sugulustunnet. Nii võib rahvusriikide loomist pidada justkui evolutsiooniprotsessi järgmiseks faasiks: väiksematest gruppidest suuremate moodustamiseks. Eesti 100. sünnipäev tundub just õige hetkena, et arutada teema üle, mis on Euroopa riikide tuleviku ning meie liitude püsivuse puhul kriitilise tähtsusega – ning teha seda kaalutult, kriitiliselt, ent pakkudes mitmeid erinevaid subjektiivseid vaatenurki. Kümmekond tahku avanevad Eesti publikule Kreekast pärit ning Brüsselis tegutseva kuraatori Katerina Gregose valikul ja Tallinna Kunstihoone kutsel. Kui riik ei ole kunstiteos, siis mis ta on? 

“Riik ei ole kunstiteos” täidab kõik Tallinna Kunstihoone näitusepinnad ning ulatub ka linnaruumi, jäädes avatuks 16. veebruarist 2018 kuni 29. Aprillini 2018. Näitust täiendab ulatuslik publikuprogramm eesti, inglise ja vene keeles: debatid, ekskursioonid, erisündmused, mis aitavad näitust avada nii kaasaegse kunsti-, poliitika-, majandus- kui ajaloohuvilistele. 

Lisainfo EV100 ja Tallinna Kunstihoone kodulehtedel

Cristina Lucas, Vexilology, Itaallased, 2017. 211 Fotot, 18x24 cm. Kunstniku ja Galeria Juana de Aizpuru (Madrid) loal.