Annika Haas / Eesti moslemikogukonna anatoomia

Annika Haasi fotoprojekt „Eesti moslemikogukonna anatoomia” käsitleb Eesti moslemite kogukonda kui osa Eesti mitmekesisuse ajaloost. Moslemid elavad Eestis juba alates 16.sajandist. Tänasel päeval on eri rahvustest moslemiusulisi Eestis üle 10000 inimese, kelle kogukondliku eluga peavoolumeedia vahendusel avalikkus enamasti kokku ei puutu. Praktiseerivaid kogudusse kuuluvaid moslemiusulisi on Eestis 1000 ringis. Projekti eesmärk on moslemikogukonna eestlastele lähemale toomine, kajastades nende isiklikke lugusid ja sidet Eestiga. Projekti partneriteks on Eesti Islami Keskus ja MTÜ Pagulasabi.

Foto autor: Annika Haas