Tartu Kunstimuuseumi näitus „Metafoorid kodule“

Grupinäitus “Metafoorid kodule”, mille kuraator on Joanna Hoffmann, avatakse Tartu Kunstimuuseumis 2018. aasta jaanuaris. Näitus tõstab esile Eesti noorema põlvkonna kunstnike loomingu, mis tegeleb kodu mõiste (ümber)defineerimisega 21. sajandi lääne ühiskonna muutunud elustiili ning -korralduse valguses. Maailmas ringirändavad noored, olgu siis õppimiseks, töötamiseks või seiklemiseks, on justkui koduta. Seetõttu tuleb neil järjepidevalt luua enese jaoks kodu(tunde) asemele laiendusi, uusi süsteeme, et muuta võõrad ja/või ajutised paigad ning olukorrad koduselt tähendusrikkaks.

Teema päevakajalisust näitab selgesti selle kümnendi noorte autorite looming. Eesti noortest kunstnikest on seni tegelenud teemaga näiteks Ats Parve ("Projektsioon" 2010), Laura Põld (“Loss” 2014), Mari-Leen Kiipli (“The School of Dreams” 2012–2016), Angela Maasalu (“Kodu II” 2017), Ulla Juske, Eva Järv ja Hanna Piksarv („Sa puudud minust” 2016–2017) jt.

Tartu Kunstimuuseum