EESTI KUNSTNIKUD 3 / ARTISTS OF ESTONIA 3

9 EUR

Editor-in-chief: Andreas Trossek
Design: Andres Tali
Editors: Daila Aas, Michael Haagensen
Translations:  Epp Aareleid, Tiina Randviir, Tiina Randus, Livia Ulman, Katrin Kivimaa
Photographs: Stanislav Stepashko


Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus 2007
ISBN 978-9985-9778-4-2