KRIITIKA - Reet Varblane. Pealelend: OÜ Visible Solutions (OÜ Nähtavad Lahendused) ehk Karel Koplimets, Sigrid Viir ja Taaniel Raudsepp - Sirp, 07.05.2010

Mida loodate saavutada OÜ Visible Solutionsiga? Kas olete mõelnud Eesti või välismaisele (kunsti)turule? Või on tegemist kunstiprojektiga?

OÜ Visible Solutions on kunstiprojekt, kunstiteosettevõte, mis tegutseb reaalselt nii majanduse kui kunsti väljal, ühendades mõlemas kehtiva tegutsemisloogika ja otsides pidevalt uusi meetodeid sümboolse ja reaalse kapitali loomiseks ning nendevaheliste konverteerimisoperatsioonide sooritamiseks. OÜ Visible Solutionsi loomiseks andis tõuke Eesti riigi kultuuripoliitika, mis soosib ja suunab loovisikute ettevõtjana tegutsemist. Meie toodete ja teenuste lähtekohaks on majandus- ja kunstivälja analüüs, fookusega just loovtööstusel.

Selline kahe loogika ja välja puutepinnal või piiritsoonis paiknemine loob platvormi ja võimaluse mõlema analüüsiks. Analüüsi tulemused vormime toodeteks ja teenusteks, mille uuesti turule paiskame. OÜ Visible Solutions nagu iga ettevõte on huvitatud võimalikult suure reaalse ja sümboolse kapitali hankimisest. Mõelnud oleme nii Eesti kui ka välismaistele (kunsti) turgudele. Esimene välismess, kus osaleme, toimub suvel Lätis. Kuna meie üheks eesmärgiks on olnud eksport, oleme oma toodete ja teenuste loomisel lisaks lokaalsele silmas pidanud ka rahvusvahelist konteksti. Ettevõtte seisukohast loodame saavutada loomulikult edu. Samas loodame oma tegevuse kaudu nähtavale tuua mõningaid n-ö error-kohti: analüüsida kahe eespool kõneldud välja tegevust ja neist moodustuvaid hübriide.