PRESSITEADE - Sigrid Viir. Kunstiteos-ettevõtte "Visible Solutions OÜ" tooteesitlus ja performance Kumu kunstimuuseumis, 25.09.2011

Pühapäeval, 25. septembril kell 14.00 – 15.00 toimub Kumu kunstimuuseumi 3. korruse saalis kunstiteos-ettevõtte "Visible Solutions OÜ" tooteesitlus ja performance, kus noored kunstnikud Karel Koplimets, Taaniel Raudsepp ja Sigrid Viir tutvustavad oma uusi unikaalseid teoseid ning tooteid.

"Loovettevõtte asutamisele tiivustas meid Eesti riigi kultuuripoliitika, mis soosib ja suunab loovisikute ettevõtjatena tegutsemist," ütles Visible Solutions OÜ kunstnik Sigrid Viir. "Kunstiteos-ettevõtte loomise põhiliseks eesmärgiks on ühendada terviklikuks koosluseks majandus ja kunstiväljal kehtiv tegutsemisloogika. Seeläbi püüab Visible Solutions leida uusi meetodeid sümboolse ja reaalse kapitali loomiseks ning nendevaheliste konverteerimisoperatsioonide sooritamiseks."

Visible Solutions vaatleb majandus ja kunstivälja kui ideologiseeritud ruume ja keelekeskkondi, millede vahele asetumine võimaldab tegeleda nähtuste ja mõistete tõlkimisega ühest teise. Tõlkeprotsess aitab tuua esile olukordi, kus ühe mõiste, mida kasutatakse mõlemal väljal, taga on vastukäiv loogika. Analüüsi tulemusena sünnivad kunstiteos-ettevõtte kontseptuaalsed teosed ja tooted, mis toovad nähtavale nende väljade põimumisest tekkivad nö veakohad ning kujutavad uusi hübriidseid mudeleid.

"Veakohad on olulised, sest need avavad reaalsust, milles opereerime," lisas Viir. "Ettevõte kasutab veakohti tootearendusprotsessi toormaterjalina."

OÜ Visible Solutions tegeleb kaasaegse majandusruumi põhiprintsiipidega, kasutades analüüsimaterjalina ennekõike loomemajandust ning sellest tulenevaid protsesse, mida vaatleme kui kõikehõlmava neoliberaalse majandusloogika uusi globaalseid sümptomeid. Loomemajandus on meile sobivaks lähtematerjaliks kuna sisaldab samu vastuolusid ja pingeid nagu kunstiteos-ettevõte. Mõlemale olemuslik skisofreenilisus laseb kunstiteostel/toodetel otsesest tegutsemiskontekstist märksa laiemate üldistusteni jõuda

25. mail 2011 kirjutas Kumu kunstimuuseumi direktor Anu Liivak alla koostööprotokollile kunstnike rühmitusega Visible Solutions OÜ. Kumu esimene residentkunstnike programm "Visible Solutions" on kutsutud ellu eesmärgiga integreerida värsket, elavat Eesti kunstielu muuseumi pikemaajaliste programmidega, tutvustada uusi Eesti kunstnikke laiemale publikule ja pakkuda projektipõhist koostöövõimalust loojatele, kellel Eesti tingimustes pole sageli pärast kõrgkooli lõpetamist stuudio kasutamise võimalust.