CATALOGUE - Anders Härm & Hanno Soans, Toomas Thetloff, “Truth and Juicetice” I–V, 2006, 5 books – New Wave: Estonian artists of the 21st century (no. 1). Winter 2007 [Exhibition]. Tallinn, 2008

KATALOOG - Toomas Thetloff, “Tõde ja õgius” I–V, 2006, 5 raa

The book installation by Toomas Thetlof “Thruth and Juicetice” I-V takes on its basis an epic agrarian novel by Anton Hansen-Tammsaare „Truth and Justice“, a monumental piece of literature which is pretending to be a core text of national

self-consciousness in the fantasies of nationalistic interpreters and creates a dadaist parrallel world out of it. As a start the artist scanned all the 5 tomes of the epic, inserted it into a computer programme, which turned this monument of village epics into a massive bruitist poem. In the end of the day he took an ironic turn to the maximum by binding the newly created books into black velvet.

Toomas Thetloffi installatsioon võtab ette rahvuskehandi väärtusperspektiivis ilmselt samuti eesti kultuuri tüviteksti positsioonile pretendeeriva viieosalise eepilise agroromaani “Tõde ja õigus” ning loob raamatu dadistliku paralleelmaailma. Kõigepealt skanneeris kunstnik koguteose kõik köited, laskis selle leheküljed läbi tekstitöötlusprogrammi, mis terve külarealistliku taiese bruitistlikuks poeemiks muutis ning köitis seejärel kõik viis osa jälle õilsasse sametisse.