KRIITIKA - Kadri Ratt, Nutikas näitus: e-posti vedavad teod, hiigeltelefon ja wifi-pikksilm. – Postimees, 13.05.2011

/.../
Timo Tootsi «Memopol 2», mille esimene versioon oli väljas eelmisel aastal Hobusepea galeriis, on Kumus saanud kolmekordsed mõõtmed. Tegemist on äärmiselt keerulise masinavärgiga, mis töötab ID-kaardi abil ja kaardistab inimese sotsiaalset infovälja. Inimene sisestab masinasse oma ID-kaardi ning masin otsib läbi X-tee internetist tema kohta kõikvõimalikke andmeid ja kuvab need siis suurele ekraanile. Masin kogub andmeid nii riiklikest infosüsteemidest kui ka sotsiaalvõrgustikest ja tulemused on hämmastavad: infot võib leida nii inimese juhilubade, tähtkuju, populaarsuse, perekonnaseisu, kriminaalkaristuste kui veel väga palju muu kohta.
/.../