PRESSITEADE - Reet Varblane, pressiteade grupinäitusele “Kehaturg” Tallinna Kunstihoones, 03.02.2007 - 11.03.2007

Näitus "Kehaturg / Sex Market" on suure uurimusprojekti lisa, mis nii dokumentaalsete projektide kui ka metafoorsete kujundite kaudu käsitleb prostitutsiooni kui äärmiselt keerulist ja mitmetahulist nähtust; nähtust, mille likvideerimiseks ei ole ühest võimalust. Ka nendes sootsiumides, kus sellest ei kõnelda, kus seda ametlikult ei eksisteeri, on see ometi olemas. 

Kui kõneldakse prostitutsioonist, seksimüümisest ja -ostmisest, siis kiputakse pidama silmas naist kui müüjat/prostituuti ja meest kui ostjat/klienti. Kuigi enamikus prostituute on naised (ja ajalooliselt on seksiteenuste müümist seostatud naisega ning ka meilgi kasutusel olev mõiste "prostitutsioon" määratleb etümoloogiliselt prostituuti kui tarbimiseks välja pandud passiivset objekti, vt ladina keel), ei saa kõrvale jätta ka meesprostituuti, tema rolli, staatust ja tähendust. Prostituudis ei ole kunstnikud näinud mitte anonüümset massi (olgu teda kutsutud "prostiks", "tüdrukuks" vms), vaid indiviidi, oma loo ja iseloomuga isiksust ja teda niisugusena ka vaatajani toonud. Nii ongi näitusel väljas tööd, mis kiretult analüüsivad nähtust, on tööd, mis edastavad ka isiklikke kogemusi, kuid on ka töid, mis lavastavad kas reaalselt aset leidnud või potentsiaalselt aset leidvaid situatsioone. 

Prostitutsioonist kõneldes pööratakse tavaliselt tähelepanu ainult prostituudile/seksimüüjale, jättes kõrvale nii vahendaja kui eelkõige ostja/kliendi. Klient on läbi aegade kippunud jääma nähtamatuks, kuid kui pole nõudmist, pole ka pakkumist. Ning seetõttu püütakse näitusel kaardistada nii prostituuti, klienti kui ka ühiskonna suhtumist prostitutsiooni kui nähtusesse. Prostitutsioonist kui vabast valikust on väga väike samm inimkaubanduseni. Kunstnike endi hoiakud jagunevad liberaalsest -  pidades prostitutsiooni kui ükskõik milliseks teiseks raskeks (sageli ebamugavaks) ametiks - kuni prostitutsiooni täiesti eitavaks. Kui tehnika- ja teadusearengus, mõtteviisis, aga ka olmeelus rõhutame, et käes on XXI sajand täiesti teistsuguste ootuste ja nõudmistega, kui oli seda eelnenud aeg, siis suhtumises prostitutsiooni valitsevad ilmselgelt XIX sajandi streotüübid. 

Eesti kunstnike (Liina Siib, Mare Mikoff, Anu Juurak, Inessa Josing, Sandra Jõgeva, Ivar Kaasik, Bie Kari Erenurm/ Rootsi, Eesti/, Eveli Varik, Dagmar Kase, Ivar Jung) kõrval osalevad projektis ka sellised rahvusvaheliselt tuntudkunstnikud nagu Teemu Mäki Soomest, Tatjana Anto¹ina Venemaalt, Shula Keshet Iisraelist, Diana Lui Prantsusmaalt, Deimantas Narkevièècius Leedust, Annie Sprinkle Ameerika Ühendriikidest, Pål Hollender Rootsist. 

Näituse kuraator on Reet Varblane, kujundanud on Inessa Josing, konsultandid on Tiina Jõgeda ja Iris Pettai. 

Näituse avamisel teevad Sandra Jõgeva ja teised tüdrukud teemakohase performance'i.

Laupäeval, 3. veebruaril kell 12 algab näitusesaalis seminar "Kehaturg", kus Tiina Jõgeda tutvustab suurt projekti, selle senist tulemust ja kommenteerib Eesti olukorda, kunstnikud Shula Keshet, Deimantas Narkevicius, Teemu Mäki, Tatjana Antoshina, Anu Juurak, Sandra Jõgeva, Liina Siib, Inessa Josing jt tutvustavad oma projekte. Seminari modereerib Reet Varblane. 

Prostitutsioon ja inimkaubandus on viimase aasta jooksul tõusnud Eesti avaliku debati aineks, keskendudes valdavalt kahe teemaderingi ümber: prostitutsiooni legaliseerimine/kriminaliseerimine ning Eesti turismipiirkondades õitsev bordelliäri. Prostitusiooni ja inimkaubandusega on seotud rohkem teemasid: alates sotsiaalsetest probleemidest (sellega kaasnevad narkomaania, suguhaigused, vägivald) kuni filosoofilis-eetiliste küsimusteni (mis on üldse tänapäeval enesemüümine, kas ja millal on õigus riigil sekkuda eraellu jne).

2005. aastal käivitati Eestis europrojekt "Prostitutsiooni kaasatud naiste, sh inimkaubanduse ohvrite integratsioon legaalsele tööturule". Rahvusvaheline projekt "Equal" on Euroopa ühenduse algatus, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. "Equal"-i eesmärk on rahvusvahelise koostöö abil uute tegevusvaldkondade väljatöötamine ja testimine kõikvõimaliku tööturuga seotud tõrjutuse, diskrimineerimise ja ebavõrduse vastu võitlemiseks. Projekti juhtpartner Eestis on Tervise Arengu Instituut, partnerid on MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, MTÜ Eluliin, MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, MTÜ Sigmund. Rahvusvahelised partnerid on Itaalia Associazione On the Road (Secretariat), Portugali Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, Poola La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Kobietami, Saksamaa IOM Deutschland, Leedu Missing Persons' Families Support Center. Projekt lõpeb 2008.aasta suvel.

Rahvusvahelise projekti "Equal" lõppeesmärk on prostitutsiooni kaasatud inimeste legaalsele tööturule tagasitoomine, mis ühtlasi vähendab inimkaubandusse kaasatute stigmatiseeritust. Esmakordselt viidi selle projekti raames läbi uuring, mis kaardistab ühiskondlikke hoiakuid prostitutsiooni ja väärkoheldud naiste suhtes, samuti prostituutide majandusliku, haridusliku ettevalmistuse, psüühilise ja tervisliku seisundi, sotsiaalsed oskused, eesmärgiga võimaldada neile tulemuslikku juurdepääsu tööturule. Tallinnasse loodi prostitutsiooni kaasatutele anonüümne päevakeskus, kus on võimlik läbi viia terviseuuringuid, saada psühholoogilist abi ja karjäärinõustamist. Projekti käigus valminud koolitusmaterjalid annavad oskusteavet eesmärgiga tööhõive ja kutseõppe kaudu suunata prostituute täisväärtusliku elulaadi poole vähendades sellega prostituutide armeed Eestis. 21. veebruaril peetakse "Equali" projekti konverents Tallinnas.