PRESSITEADE - Elin Kard, pressiteade näitusele Rühmitus Pink Punk “Pink Punk Is Dead!” Draakoni galeriis, 20.03.2007-31.03.2007

Pressiteade

Esmaspäeval, 19.03.2007 kell 17.00 avatakse Draakoni galeriis rühmituse PINK PUNK näitus „Pink Punk is not dead!”.

Pink Punk:

Näitus tegelebP rühmituseteematikaga. Pink Punki (alates 2006 kooseisus: Kristin Kalamees,Sandra Jõgeva, Aino Ingrid Sepp, Kaarel Sammet) on alati seostatud glamuuriga. Kuid viimane on alates rühmituse asutamisest 2003 ja projektist Kuum Kunstiliin olnud omamoodi kamuflaazhiks, üheks vahendiks teiste hulgas, mille abil oma sõnum publikule kohale viia.

Samamoodi on kunsti võimalik aines tihti kaitsevärvi maskeeringu all ja kunstnik on see, kelle ülesandeks on sellest läbi näha. Kunstirühmitus omakorda on elav organism, liikumises, muudatustes ja arenemises, väike ühiskonnamudel. See hõlmab ühte koondunud egosid, konflikte ja lahkarvamusi, samuti nagu sümbioosi, üksteise täiendamist ja koostööd. Kunstirühmituse dünaamiline loomus on kokku võetud käesoleva näituse lakoonilisse ruumiinstallatsiooni.

Näitus jääb avatuks kuni 31. märtsini 2007.
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit.
Näituseid Draakoni galeriis toetab Eesti Kultuuriministeerium.
Elin Kard

Nekroloog

Esmaspäeval, 19.03.2007 kell 17.00 avati Draakoni galeriis rühmituse Pink Punk näitus „Pink Punk is not dead!”. Näitus pidi koosnema neljast galerii põranda mustrit jäljendava kamuflaažiga kerast, mis pidid ruumis kaootiliselt liikuma, põrkudes nii seinte kui üksteisega. Kerad pidid sümboliseerima nelja rühmituse Pink Punk liiget, rühmituse sisemist liikumist, põrkumisi ning galeriiruumiga moodustuvat tervikut.

Avamisel aga seisid nii rühmitus ise kui kohaletulnud publik fakti ees, et hoolimata kõigist pingutustest kerad liikuma ei hakka. Näitus „Pink Punk is not dead!” ei hakka tööle. Ka avamisele järgnenud pingutused kerasid liikuma saada olid tulutud.

Pink Punk seisis oma sümboolsete liikumatute kehade ees ja kuulas publiku ettepanekuid (öelge, et nii te tahtsitegi; keradega saab edukalt petanque’i mängida jne). Pink Punk eelistab aga valetamisele ja sellele, et publik nendega petanque’i mängib, ise liikumist. Ja kui seda ei toimu, tunnistab Pink Punk, et ta on surnud. Pink Punk võtab kollektiivse vastutuse näituse ebaõnnestumise ees.

Näituse „Pink Punk is not dead!” pressitekstis on lause „Kunstirühmituse dünaamiline loomus on kokku võetud käesoleva näituse lakoonilisse ruumiinstallatsiooni”. Dünaamiline loomus võib teatud etapil tähendada ka lõppemist. Kui puudub võimalus ühiskonnas auga edasi elada, tehakse harakiri. Pink Punk ei hakka kedagi petma ja tõmbab näituse pealkirjas maha sõna „not”.

Käesoleva näitusega lõpetab Pink Punk oma tegutsemise.

PINK PUNK IS DEAD!

Endise rühmituse Pink Punk viimased liikmed:
Kristin Kalamees
Sandra Jõgeva
Aino Ingrid Sepp
Kaarel Sammet
20.03.2007
Näitust toetasid Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit
Näitus jääb avatuks kuni 31. märtsini 2007