CRITICISM - Rebeka Põldsam, Comparative analysis – Seanahk and Global Container
KUNST.EE 2009, 3–4, 46–47

A positively bright memory of the conversations of a versatile crowd, a spectacle and some good music was all born out of the dialogue between a raggedylooking Soviet variety venue (Lääne Kalur) and the port, the exhibitions and the peculiar container/concert stage (Neeme Külm’s “40 High Cube”).

Juulikuu viimasel päeval võis kunsti leida Haapsalu linnast, täpsemalt Lääne Kaluri varieteest ja vana sadama ümbrusest rahvusvahelise kunstifestivali “Seanahk” nime all. Ei oska hinnata, kuivõrd märgiline oli asjaolu, et Haapsalu on vaikne väike puhkekuurort, kuid pisut lagunenud välisilmega ja sovetiaegset jõulupidu meenutava interjööriga Lääne Kaluri varietee ja sadama, näituste ning omalaadse konteiner-kontsertlava (Neeme Külma “40 High Cube”) dialoogist sündis pigem kirgas mälestus kirju seltskonna keskustelust, spektaaklist ja heast muusikast kui maailmapilti muutvast või sügavalt mõtlema panevast näitusest. 
/.../