PRESS RELEASE - Elin Kard, curatorial text to a solo exhibition at Hobusepea gallery 18.03.–30.03.2009

LIINA SIIB's (1963) personal exhibition Woman takes up less space will be opened in Hobusepea gallery on March 18, 2009, at 6pm.

Siib's artwork under the title Woman takes up less space is partly inspired by the opinion articles on equal sex that were published in Estonian press two years ago. Bearing in mind the more or less misleading argument that women need less space and salary for doing their daily job than their male colleagues, Liina Siib began taking photos of random women whom she met in public. According to the artist statement, „selected photographed situations express the fact that for a moment, certain points of randomness coincide with those inside of the photographer, while identifying herself with the type and situation. Even if being compressed in tight conditions, the women that Siib has depicted still remain on their own, expressing the nondescript desires and dreams of the indifferent rooms.

These photos do not directly illustrate the argument of a smaller space, but are induced by dreams and reality. Siib's work is contemplating the small facts of these women's lives, while wondering what to do with femininity? Today's society offers women more opportunities than ever before – yet, how to answer the call, and how to be responsible for one's life?“

While partly illustrating the opinion articles, Liina Siib is not positioning herself but visualizing the hermetically self-reproductive role-image.

Exhibition open until March 30, 2009.

Supported by the Cultural Endowment of Estonia.

 

Kolmapäeval, 18.03.2009 kell 18.00 avatakse Hobusepea galeriis LIINA SIIB´i (1963) isikunäitus “Naine võtab vähe ruumi“.

Liina Siibi “Naine võtab vähe ruumi“ teoste loomise üheks ajendiks olid kaks aastat tagasi eesti ajakirjanduses ilmunud arvamusartiklid võrdsema soo teemadel. Lähtudes artiklitest meeldejäänud rohkem või vähem eksitavast väitest, et naine vajab igapäevaseks tööks vähem ruumi ja raha kui tema meeskolleeg, alustas Liina Siib avalikus ruumis juhuslikult kohatud naiste pildistamist.

Kunstniku sõnul „sisaldub pildistatud situatsioonide valikus tõsiasi, et juhuslikkuse punkt on korraks kattunud mingi punktiga pildistajas endas, tema samastumisel tüübi ja olukorraga. Paigutatuna tiheda läbikäidavuse tsooni, näivad naised piltidel siiski omaette, näoilmed kajastamas ükskõiksete ruumide ebamääraseid ihasid ja unelmaid.
Fotod ei illustreeri otseselt väiksema ruumi väidet. Pildid tõukuvad unistustest ja tegelikkusest. Need vaatlevad pisiseiku erinevate naiste elust ning küsivad, mida hakata peale iseenda naiselikkusega? Tänapäeva ühiskond pakub naisele rohkem võimalusi kui kunagi varem, ent kuidas neile pakkumistele vastata, kuidas vastutada oma elu eest?“

Läbi eelneva, ilmunud arvamusartikleid osaliselt illustreerides, ei positsioneeri Liina Siib ennast, vaid visualiseerib pigem end hermeetiliselt taastootvat rollikuvandit.

Näitus jääb avatuks kuni 30. märtsini 2009.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.