PRESS RELEASE - Elin Kard, curatorial text to a solo exhibition at Hobusepea gallery 24.08.–5.09.2011

LIINA SIIB's (1963) personal exhibition Sylt without Ulrike will be opened in Hobusepea gallery at 6pm on August 24, 2011.

Sylt is the largest island of the North Sea in Germany, being among the most popular destinations of domestic tourism. Since the beginning of 20th century, the island of Sylt has been characterized by the keywords such as eminence and wealth. Also, numerous intellectuals have been spending their summer vacations here, including writers Thomas Mann, Stefan Zweig and Hans Fallada; artists Käthe Kollwitz, Max Liebermann and Emil Nolde; film stars Brigitte Bardot and Romy Schneider; composer Richard Wagner and German ex-chancellor Willy Brandt. Roman Polanski's „The Ghost Writer“ has been filmed at the dunes of the island.

The flawless facade of the popular resort among the eminent crowd of the last century started to crack during the Second World War - Rudolf Franz Ferdinand Höß, chief and founder of Auschwitz concentration camp, came to the island in order to escape the Nurenberg Trial. Yet, perhaps the most controversial person spending her summer vacation in Sylt after the war was Ulrike Marie Meinhof (1934-1976), former journalist and editor of the magazine „konkret“ and co-founder of New Left Movement terrorism organization RAF (Rote Armee Fraktion, also known as Baader-Meinhof group).

Current exhibition project presents Liina Siib's documentation of the daily life of the resort island – the place that corresponds to the requirements of welfare society. The artist is studying Meinhof's references about the former German society and values, while bringing together images of film and photography about the atmosphere of welfare and leisure. Siib's choices have been based on the parallels to Meinhof's columns about West Germany in 1960s. According to RAF, Western society has lost its understanding about the positions of the repressed and the exploited; all they can dream about is a car, a tiled bathroom and going on a vacation. At the present exhibition, Liina Siib is concentrating on the dream about vacation. What is the difference between work and vacation? Is there any difference at all when we motorically perform the same movements during our summer vacation and when being at work?

Exhibition will be open until September 5, 2011.

Supported by the Cultural Endowment of Estonia.

Thanks to: Stiftung kunst:raum sylt quelle, Indra Wussow, Giedre Bartelt, Tiit Rammul, Center for Contemporary Arts, Estonia.

 

Kolmapäeval, 24.08.2011 kell 18.00 avatakse Hobusepea galeriis LIINA SIIB´i (1963) isiknäitus „Sylt ilma Ulrikeseta“.

Saksamaale kuuluvat Põhjamere suurimat saart Sylti võib ilmselt pidada saksa siseturismi suurimaks lemmikuks ja enimkülastatavaks sihtkohaks. Juba 20. sajandi algusaastatest peale on Sylti iseloomustavateks märksõnadeks olnud prominentsus, jõukus ja jõudeelu nautivad intellektuaalid. Nimetades siinkohal vaid mõningaid, kes aastate jooksul on eelistanud suvepuhkused veeta saarel: kirjanikud Thomas Mann, Stefan Zweig ja Hans Fallada; kunstnikud Käthe Kollwitz, Max Liebermann ja Emil Nolde, filmistaarid Brigitte Bardot ja Romy Schneider, helilooja Richard Wagner ja endine Saksamaa liidukantsler Willy Brandt. Sylti luidetel on osaliselt filmitud ka Roman Polanski film „The Ghost Writer“ („Variautor“).

Eelmise sajandi prominentide suvitusmeka veatusse fassaadi lõi mõrad II maailmasõda, pärast sõja lõppu varjas saarel end Nürnbergi kohtu eest Rudolf Franz Ferdinand Höß, Auschwitzi koonduslaagri juht ja asutaja. Enim vastuolusid ja poleemikat tekitanud suvitajaks sõjajärgse perioodi Syltil võib ilmselt pidada kunagist ajakirjanikku ja ajakirja „konkret“ toimetajat ning uusvasakpoolse terroriorganisatsiooni RAF (Rote Armee Fraktion, tuntud ka Baader-Meinhof grupina) üht asutajaliiget Ulrike Marie Meinhof´i (1934-1976).

Liina Siib dokumenteerib avatavas näituseprojektis heaoluühiskonna nõudmistele vastava suvitussaare igapäevaelu, otsides viiteid Meinhofi omaaegsetele iseloomustustele saksa ühiskonnast ja väärtushinnangutest. „Projekt „Sylt ilma Ulrikeseta” seob filmi- ja fotokujutised Sylti saare suvisest heaolust ja paradiisist toetudes valikutes paralleelidele Ulrike Meinhofi kolumnidega 1960. aastate Lääne-Saksa ühiskonnast. Hiljem, juba RAF-i sõnul on läänes massid kaotanud arusaama rõhutu ja ekspluateeritava positsioonist ega oska enam unistada muust kui autost, puhkusest ja plaaditud vannitoast. Näitusel keskendun sellest kolmikust keskmisele unistusele – unistusele puhkusest. Mis vahe on puhkusel ja tööl ja kas seal on üldse vahet, kui isegi suvepuhkuse ajal teeb inimene motoorselt samu liigutusi, mida tööpostil?“

Näitus jääb avatuks 5. septembrini 2011.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Tänud: Stiftung kunst:raum sylt quelle, Indra Wussow, Giedre Bartelt, Tiit Rammul, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus.