CRITICISM - Marco Laimre, Sipelgad sõid naisel silma peast – Sirp 24.03.2006

/.../

Niisiis, näitus on meediakriitiline, suhestub meediaga õige mitmetelt positsioonidelt, kuid siiski eelkõige kunsti-, et mitte öelda galeriikeskne. Kui paar kõhklevat erandit välja arvata, näib, et noored kunstnikud on soovinud jääda turvalisse kunstikeskkonda. Kuid miks ka vajaduseta ilma peal niisama lärmata?

Elegantse tulemuseni on jõudnud Indrek Köster ja Taavi Talve, kes on kokku korjanud rea jaburaid pealkirju SL/Õhtulehe ammendamatust reservuaarist, ja esitanud need lakooniliselt valgetel rinnamärkidel. Selle artikli pealkiri “Sipelgad sõid naisel silma peast” on nende valitu seast üks minu lemmik, kuid ega ülejäänudki alla jää. Minimalistlikul kombel esitatuna – märgid on seina külge teibitud –, sisaldab nende töö ühtlasi meeldivat trikki. Nimelt on mõeldud, et publik võtaks märgid kaasa ja neid kannaks.  Et nii lihtne sotsiaalse skulptuuri võte hästi töötab, võin isegi kinnitada, kuna pidin vähemalt viisteist korda õhtu jooksul seletust andma, mida see märk ja sellel kirjutatud lause tähendab.
/.../