PRESSITEADE - Galerii pART pressiteade 7.02.2010

Pühapäeval, 07.02.2010 kell 16.30 avatakse Põltsamaal galeriis p ART Jevgeni Zolotko ruumiinstallatsioon “Hall signaal”.

Näituse esimene vaatus toimus mäletatavasti Tallinnas galeriis Vaal läinudaasta oktoobris-novembris 4 osalisega; Jevgeni Zolotko – uurija, leiutaja; Toomas Mikk – arhivaar; Jaan Lüsi – lektor, Ki wa – Musta Karbi avastaja, projekti kuraator.
Järel-vaatus on üheaegselt Zolotko täpsustus, väljapuhastus ja võimendus. Kui Vaalas esitati 4 autori poolt vähemalt 5 erinevat mudelit ’hallist signaalist’ ehk info hajumisest kommunikatsioonis ehk pikal teekonnal (juhuslikust/(eba)teadlikust?) saatjast (juhusliku/(eba)teadliku?) vastuvõtjani, siis ka p ART-is ei piirdu Zolotko 1 näidissüsteemiga, vaid annab kõrvale n-ö duubli, kuid näib, et erinevalt Vaalast, kus eri süsteemid ei soodustanud (ei pidanudki soodustama?) läbiva printsiibi mõistmist, on p ART-i lavastus siiski vastutulelikum.

NIKH-i akumulaatoritest laetud/mittelaetud tühja (’põrmus’ oleva?) kõrgendiku ja neile vastu asetatud retort’ide (ilmselt selle sõna kahest tähendusest on antud juhul süsteemi tõhusamaks mittefunktsioneerimiseks parem ingl. ’tabav vastus’) ühendprotsesse (milles ühenduslüliks endiselt Ki wa asendamatu Must Karp) selgitab/täiendab esimese kloon-koera Dolly mänguväljaku projekt.
Kummalisel kombel näib kristalliseerunud jätku-variant siiski mitte sammugi kaotanud oma ambivalentsis. Ehkki probleem on (alg)otstarbe ja selle rakenduse, sh (kaasaegse kunsti)teose ja selle mõistmise (interpreteerimise?) – ehk fundamentaalsemalt: teo ja sõna – adekvaatse suhte duchamp’likus tühistumises, mis mudeldatakse vaatajale vähemalt kahel erineval otstarvet ja resultaati väänaval moel, ja sellega peaks nagu kõik selge ja lõplik olema, siiski ei ole see nii.
Lisaks puht-intellektuaalsele valemile, mis on küll vaataja jaoks tehtud visuaalselt elavaks ja nähtavaks, aukartustäratavalt ruumi täitvaks, halliks laborlikuks mõtte-labürindiks, mille protsesside aktiivsust simuleerivad/jälgivad arvukad projektsioonid seintel ja ekraanidel, näib – nähtamatult – vihjatud tervele reale muudelegi inimdraama võimalustele, vähemalt flirdib nendega intensiivselt saatetekst. Sj jääb lahtiseks, kas tegemist „Malevitši filosoofi“ Nikolai Fjodorovi uue inimese projekti apoloogia või kriitikaga või hoopis vajaliku näitajana valemis ärakasutamisega?
Intellektuaalsuse ja emotsionaalsuse seletamatu pingestatud liit.

PS: võimalik, et ekstreemgalerii p ART talvistes ekstreemtingimusis, temperatuuril alla nulli – ja vastavalt kellegi 16. sajandi poeedi lausutule: „kõik jumalik elab allpool nulli“ – ei tööta elektroonika laitmatult ja täiskomplekti õnnestub publikul näha vaid kommunikatiivseil ülihetkeil – milleks ühtlasi on vernissage koos autori kohalolekuga.

Olete kõik tervetulnud avamisele.

Hall signaal ootab kommunikatsiooni kuni 06.03.2010.

Pressiteksti koostas Kaire Nurk