Action-Reflection

Rahvusvahelise kahepäevane konverents koostöös Rootsi Instituudi ja Eesti Kunstiakadeemiaga

22. - 23. november 1998 

Üritus toimus Rootsi välisministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja Rootsi Instituudi koostööprogrammi “Partnership for Culture” raames, mis hõlmab kunstnikke ja intellektuaale, keskendudes noortele ning haarates piirkonda Baltikumist Ukraina ja Valgeveneni.

Konverentsi eesmärgiks oli kriitiline diskussioon kunstist, kultuurist ja sotsiaalsetest strateegiatest uues meediaruumis, dramaatilistest muudatustest, mida toob elektroonilise meedia keskkond kultuuri-, sotsiaalsesse ja poliitilisse ellu – ühelt poolt üksikisiku ja sotsiaalse grupi tasandil, teiselt poolt rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuripoliitika tasandil.

Konverents oli jätkuks 1998. aastal Stockholmis toimunud rahvusvahelisele konverentsile “Shaking Hands and Making Conflicts”. Samaaegselt konverentsiga oli Eesti Kunstimuuseumis avatud EDSVIK-i keskuse poolt organiseeritud (kuraator Joseph Bakstein) ning KKEK poolt vahendatud näitus “Medialization”.

Konverents koosnes erinevatest osadest:  

-ettekanded ja diskussioonid 

-kunstnike presentatsioonid 

-skriiningud 

-rahvusvaheline näitus “Medialization”

PROGRAMM:

Kutuurimälu ja poliitika
Eric Kluitenberg (Holland). "The Politics of Cultural Memory"
Tom Sandqvist (Rootsi). "Art Meets New Challenges – The Problematic Use of Dichotomies in the Postmodern World"
Erik Van Der Heeg (Rootsi). "Expanded Concept of Art. Critical and Technological Challenges"
Mark Soosaar (Eesti). "Open Channel as the Way to the Democracy" Tapio Mäkela (Soome)
Ando Keskküla (Eesti)
Audrius Mickevicius (Leedu)."Open Channel – Necessity for Minorities" 

Paneel:
Toomas Lepp (ETV); Mark Soosaar (Eesti); Eric Kluitenberg (Holland); Tapio Mäkela (Soome); Mari Sobolev (Eesti).

Presentatsioonid:
Nikola Suica (Jugoslaavia)."Leon Koen, Painter" (video)
Raoul Kurvitz (Eesti). "Alternative Monetary Systems" (rahaeksperiment videos)
Maciej Toporowicz (USA/Poola). "Campaign for Prozac" (video)
Hanno Soans (Eesti)
Joseph Bakstein (Venemaa)
Almira Ousmanova (Valgevene)
Mindaugas Gapsevičius (Leedu)
Dmitry Golets (Ukraina)

Skriiningud:
Mats Hjelm (Rootsi) 

Valik video ja arvutikunsti töid Prantsuse - Baltimaade - Põhjamaade Video ja Uue Meedia Festivalilt, Tallinn 1998